2013-05-07

Eksperyment w szkole

„Eksperyment w szkole” to kolejny etap, realizowanych w ramach projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne,” zajęć z zakresu fizyki, których celem jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania fizyką. Udział w zajęciach biorą uczniowie 18 szkół gimnazjalnych i liceów z województwa kujawsko-pomorskiego. „Eksperyment
w szkole” daje uczniom możliwość nie tylko wysłuchania wykładów o charakterze popularno-naukowym, ale także aktywnego uczestnictwa w doświadczeniach fizycznych.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez zespoły wykładowców z Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UMK.

Pierwszy eksperyment został zrealizowany 20 kwietnia w gimnazjum w Wąbrzeźnie. W zajęciach wzięło udział 50 uczniów. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni i deklarowali chęć częstszego uczestnictwa w podobnych zajęciach.

W kolejnym eksperymencie, zrealizowanym w ramach projektu, mieli okazje uczestniczyć uczniowie gimnazjum w Bysławiu. Tam również zajęcia spotkały się z dużym entuzjazmem uczniów. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że najbardziej podobała im się możliwość wzięcia aktywnego udziału w przeprowadzanych eksperymentach.

W eksperymencie będą mieli okazje uczestniczyć także uczniowie szkół:

 • Gimnazjum w Gąsawie – 07.05.

 • Gimnazjum w Dębowej Łące – 08.05

 • Gimnazjum w Wojnowie – 09.05

 • Gimnazjum nr 3 w Zbrachlinie – 09.05

 • Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie – 11.05

 • Gimnazjum w Podwiesku – 14.05

 • Gimnazjum nr 18 w Toruniu – 15. 05

 • Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim – 16.05

 • Gimnazjum w Książkach – 16.05

 • Gimnazjum nr 3 w Toruniu – 23.05

 • Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej – 28.05

 • Gimnazjum w Strzelnie – 28.05

 • Gimnazjum nr 9 w Toruniu – 29.05

 • Gimnazjum nr 1 w Chełmży – 01.06

 • Gimnazjum w Ostrowitem – 11.06

 • Gimnazjum w Bobrowie – 12.06

Aktualności

Dobiegły końca zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach drugiej edycji projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne” (PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1.2), podczas których uczniowie 44 szkół naszego województwa zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych.

Warsztaty matematyczne i informatyczne to rodzaj zajęć, w których uczestniczą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych objęci wsparciem w ramach projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne”. Warsztaty, odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki Stosowanej UMK, dzięki czemu uczestnicy mają okazję doskonalić swoje umiejętności korzystając z bazy dydaktycznej uczelni.

W maju rozpoczęły się zajęcia w ramach Regionalnych Kół Astronomicznych, czyli czwartego i ostatniego komponentu projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne” (POKL, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach) realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

Informacji udzielają

Urząd Marszałkowski w Toruniu, Departament Edukacji i Sportu, Biuro Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych:
tel. 883 353 689

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej:
tel. 56 611 33 19

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
tel. 56 62 277 47; 881 93 10 25

Informacje | Regionalne Koła Fizyczne | Regionalne Koła Matematyczne | Regionalne Koła Informatyczne | Regionalne Koła Astronomiczne | Galeria | Kontakt