2013-07-05

PODSUMOWUJEMY REGIONALNE KOŁA

Dobiegły końca zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach drugiej edycji projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne” (PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1.2), podczas których uczniowie 44 szkół naszego województwa zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych.

W zajęciach warsztatowych i kółkach fizycznych, matematycznych, informatycznych oraz astronomicznych prowadzonych przez doktorów i profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz nauczycieli szkolnych uczestniczyło ponad 800 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Projekt dał uczniom szansę na udział w kursach, których programy wykraczały ponad podstawę programową. Dzięki temu, że część zajęć odbywała się w pracowniach
i laboratoriach UMK oraz w przyszkolnych obserwatoriach astronomicznych uczestnicy mogli pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności korzystając z nowoczesnej bazy dydaktycznej, a wszystko po to by rozbudzić ich zainteresowanie naukami ścisłymi oraz zachęcić do studiowania nauk ścisłych w przyszłości.

Bardzo atrakcyjne okazały się dla uczniów zajęcia stanowiące część komponentu fizycznego - „Eksperyment w szkole”, które dały uczniom możliwość nie tylko wysłuchania wykładów o charakterze popularno-naukowym, ale także aktywnego uczestnictwa
w doświadczeniach fizycznych. Uczestnicy „Eksperymentów” zgodnie twierdzili, że bardzo odpowiadała im się możliwość wzięcia aktywnego udziału w przeprowadzanych eksperymentach i deklarowali chęć częstszego uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach.

Z uwagi na to, że projekt „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne” jest komplementarny z realizowanym przez Departament Edukacji i Sportu projektem „Astrobaza”, uczestnicy Regionalnych Kół Astronomicznych korzystali z fachowej literatury i profesjonalnego sprzętu – specjalistycznych teleskopów, a także stacji pogody; w które została wyposażona każda z Astrobaz. Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał organom prowadzącym szkoły sprzęt o ogólnej wartości 130.500,00 zł.

Aktualności

Dobiegły końca zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach drugiej edycji projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne” (PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1.2), podczas których uczniowie 44 szkół naszego województwa zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych.

Warsztaty matematyczne i informatyczne to rodzaj zajęć, w których uczestniczą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych objęci wsparciem w ramach projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne”. Warsztaty, odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki Stosowanej UMK, dzięki czemu uczestnicy mają okazję doskonalić swoje umiejętności korzystając z bazy dydaktycznej uczelni.

W maju rozpoczęły się zajęcia w ramach Regionalnych Kół Astronomicznych, czyli czwartego i ostatniego komponentu projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne” (POKL, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach) realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

Informacji udzielają

Urząd Marszałkowski w Toruniu, Departament Edukacji i Sportu, Biuro Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych:
tel. 883 353 689

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej:
tel. 56 611 33 19

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
tel. 56 62 277 47; 881 93 10 25

Informacje | Regionalne Koła Fizyczne | Regionalne Koła Matematyczne | Regionalne Koła Informatyczne | Regionalne Koła Astronomiczne | Galeria | Kontakt