2013-05-13

Regionalne Koła Astronomiczne

W maju rozpoczęły się zajęcia w ramach Regionalnych Kół Astronomicznych, czyli czwartego i ostatniego komponentu projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne” (POKL, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach) realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

Celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowania astronomią, przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach z zakresu astronomii, a w efekcie zachęcenie ich do studiowania astronomii w przyszłości. Planuje się, że w Regionalnych Kołach Astronomicznych weźmie udział ponad 300 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu.

Z uwagi na to, że projekt „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne” jest komplementarny z realizowanym przez Departament Edukacji i Sportu projektem „Astro-baza”, uczestnicy Regionalnych Kół Astronomicznych będą korzystać nie tylko z obserwatoriów astronomicznych utworzonych w ramach projektu „Astro-baza”, ale także z fachowej literatury i profesjonalnego sprzętu – specjalistycznych teleskopów, a także stacji pogody; w które została wyposażona każda z Astrobaz. Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał sprzęt o ogólnej wartości 130.500,00 zł.

Najbliższe terminy zajęć:

  • 15 maja – Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie, I LO w Inowrocławiu, Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim

  • 18 maja – I LO w Świeciu, I LO w Żninie

  • 24 maja - Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy, Zespół Szkół w Radziejowie

Aktualności

Dobiegły końca zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach drugiej edycji projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne” (PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1.2), podczas których uczniowie 44 szkół naszego województwa zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych.

Warsztaty matematyczne i informatyczne to rodzaj zajęć, w których uczestniczą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych objęci wsparciem w ramach projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne”. Warsztaty, odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki Stosowanej UMK, dzięki czemu uczestnicy mają okazję doskonalić swoje umiejętności korzystając z bazy dydaktycznej uczelni.

W maju rozpoczęły się zajęcia w ramach Regionalnych Kół Astronomicznych, czyli czwartego i ostatniego komponentu projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne” (POKL, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach) realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

Informacji udzielają

Urząd Marszałkowski w Toruniu, Departament Edukacji i Sportu, Biuro Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych:
tel. 883 353 689

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej:
tel. 56 611 33 19

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
tel. 56 62 277 47; 881 93 10 25

Informacje | Regionalne Koła Fizyczne | Regionalne Koła Matematyczne | Regionalne Koła Informatyczne | Regionalne Koła Astronomiczne | Galeria | Kontakt