Informacje

Rozpoczęła się kolejna edycja projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne” realizowanego w ramach POKL (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach).

Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z zakresu fizyki, matematyki, informatyki i astronomii dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników i doktorantów Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz przez czynnych nauczycieli posiadających udokumentowaną wiedzę z zakresu astronomii. Realizacja zajęć ma na celu zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi oraz zachęcenie ich do studiowania nauk ścisłych w przyszłości.

Regionalne Koła Fizyczne to ćwiczenia, wykłady i eksperymenty dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Warsztaty odbywają
się w pracowniach dydaktycznych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Uczestnicy zajęć mają możliwość samodzielnego wykonywania bardziej złożonych eksperymentów. Częścią komponentu jest także program „Eksperyment w szkole”, w ramach którego w 20 szkołach regionu odbędą się wykłady z demonstracjami.

Regionalne Koła Matematyczne to koła i warsztaty z zakresu matematyki, w których biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu. Zajęcia są prowadzone przez pracowników i doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Zajęcia kół realizowane są w szkołach, warsztaty natomiast odbywają się w pracowniach uczelni.
Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach.

Zajęcia realizowane w ramach Regionalnych Kół Informatycznych prowadzone są przez pracowników i doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, skierowane są
do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu. Uczestnicy warsztatów pogłębiają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności z zakresu informatyki w pracowniach informatycznych uczelni. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach
i konkursach.

Uczestnicy zajęć realizowanych w ramach Regionalnych Kół Astronomicznych będą korzystać z obserwatoriów astronomicznych, które powstały w ramach projektu „Astro-baza” realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zajęcia skierowane są do ponad 300 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu.

Celem wszystkich zajęć realizowanych w ramach projektu jest rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi, przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach
i konkursach oraz zachęcenie uczniów do studiowania nauk ścisłych w przyszłości.

Aktualności

Dobiegły końca zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach drugiej edycji projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne” (PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1.2), podczas których uczniowie 44 szkół naszego województwa zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych.

Warsztaty matematyczne i informatyczne to rodzaj zajęć, w których uczestniczą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych objęci wsparciem w ramach projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne”. Warsztaty, odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki Stosowanej UMK, dzięki czemu uczestnicy mają okazję doskonalić swoje umiejętności korzystając z bazy dydaktycznej uczelni.

W maju rozpoczęły się zajęcia w ramach Regionalnych Kół Astronomicznych, czyli czwartego i ostatniego komponentu projektu „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne” (POKL, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach) realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

Informacji udzielają

Urząd Marszałkowski w Toruniu, Departament Edukacji i Sportu, Biuro Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych:
tel. 883 353 689

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej:
tel. 56 611 33 19

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
tel. 56 62 277 47; 881 93 10 25

Informacje | Regionalne Koła Fizyczne | Regionalne Koła Matematyczne | Regionalne Koła Informatyczne | Regionalne Koła Astronomiczne | Galeria | Kontakt